H

HASENE

HASENE (*)

*Güven, sıhhat, mal, servet, zenginlik, bolluk, fetih, zafer, ganîmet, makam…gibi insanın hoşuna giden her türlü maddî ve manevî iyiliklere ve nimetlere denir. Seyyie’nin zıttıdır. Çoğulu “hasenât”tır. Hasene kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de otuz âyette zikrolunmuştur. Tevhîd, O’na eş koşmamak, zafer ve ganîmet, sıhhat ve saadet, bolluk, maddî ve manevî nimet, güzel söz, iyilik, iyi davranış, hayırlı-iyi ve faydalı amel-iş, îmân ve sâlih ameller anlamlarında kullanılır. Hasene çok anlamlı kavramlardan biridir. (Diyânet)

2/ el-Bakara -201- Yine onlardan: “Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve âhirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!” diyenler vardır.

27/ en-Neml -89- Kim hasene (iyilik) ile gelirse, ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan da emîn olurlar.

41/ Fussilet -34- Hem iyilikle kötülük de bir değildir. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. O zaman seninle kendi arasında bir düşmanlık olan kişinin, sanki samîmi bir dost gibi olduğunu görürsün.

-Hamim; sâdık, şefkatli bir karip, dost mânâsınadır.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu