H

HÂTEM

-Hâtem, nihayete erdiren, yahud mühürleyen demek olur. Mühür de bir şeyin tevsîk (bir şeyin bir hâdisenin doğruluğunu belge ile ispat etme) ve tasdîki için nihayete basıldığından hem âhir mânâsını hem tasdîk mânâsını tezammun eder. Yani Muhammed Resûlullâh hem Peygamberleri hitâma erdiren son Peygamberdir hem de bütün Peygamberleri tasdîk ve tevsîk eden ilâhi bir mühürdür. Ondan sonra başka Peygamber beklememeli, nûri Muhammediyi ta’kîb eylemelidir. Efendimiz-aleyhisselâm- buyurur: Benim müteaddid isimlerim vardır. Ben Muhammedim, ben Ahmedim, ben o Haşırım ki nâs benim kademim üzere haşrolunacaktır. Ben o Mahıyyım ki Allâh benimle küfrü mahvedecektir. Ben Akıbım (kendisinden sonra peygamber gelmeyen ‘Hâtem-ül Enbiyâ’). (Elmalılı Tefsiri)

33/ el-Ahzâb -40- Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama ALLÂH’ın Resûlü ve Peygamberlerin sonuncusudur. ALLÂH her şeyi hakkıyla bilendir.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu