H

HELÂLLER

HELÂLLER (*)

*Helâl (a.i.) 1-Allâh’ın müsâade ettiği şey. Haram olmayan. Dinî bakımdan kullanılmasında, yenilip içilmesinde, dinlenmesi veya bakılmasında yahud dokunulmasında nehiy olmayan. 2-şer’an câiz olan. 3-Nikâhlı kadın.

2/ el-Bakara -168- Ey insanlar! Bütün yeryüzündeki nimetlerimden helâl olmak, temiz olmak şartıyla yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size belli bir düşmandır.

172- Ey îmân edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların hoş ve temiz olanlarından yiyin ve ALLÂH’a şükredin, eğer yalnız O’na kulluk ediyorsanız.

173- O, size yalnız şunları haram kıldı: Ölü hayvan, kan, domuz eti, bir de ALLÂH’dan başkası adına kesilen hayvanlar. Sonra kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına tecâvüz etmemek ve zarûret ölçüsünü geçmemek şartıyla ona da bir günah yükletilmez. Çünkü ALLÂH çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

5/ el-Mâide -1- Ey îmân edenler! Sözleşmeleri(n gereğini) yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız şartıyla, çeşitli hayvanlar size helâl kılındı. Ancak haram oldukları size okunacak olanlar müstesnâ. Şüphesiz ALLÂH dilediği hükmü verir.

4- Sana, kendilerine neyin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: “Size iyi ve temiz şeyler helâl kılındı.” ALLÂH’ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine ALLÂH’ın adını anın (besmele çekin), ALLÂH’dan korkun. Muhakkak ALLÂH, hesabı çabuk görendir.

5- Bugün pâk nimetler sizin için halâl kılındı, hem mü’mîn kadınların hurr olanlariyle sizden evvel kitap verilen ümmetlerin hür kadınları da iffetlerinizi muhafaza ederek, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın kendilerine mehirlerini verib nikâhladığınız takdirde size helâldır, ve her kim şeriatin ahkâmını tanımazsa her halde bütün işlediği hederdir ve âhirette o, hüsranda kalanlardandır.

87- Ey îmân edenler! ALLÂH’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri haram saymayın. Ve aşırı da gitmeyin. Çünkü ALLÂH aşırı gidenleri sevmez.

88- ALLÂH’ın size verdiği rızıklardan helâl ve temiz olarak yeyin ve inandığınız ALLÂH’dan korkun.

93- Îmân edip sâlih amel işleyenler, ALLÂH’dan korktukları, îmânlarında sebât ettikleri, sâlih amel işlemeye devam ettikleri, sonra ALLÂH’dan sakındıkları, îmânlarından ayrılmadıkları, yine ALLÂH’dan korktukları ve iyilikte bulundukları müddetçe, daha önce yediklerinden dolayı kendilerine bir günah yoktur. ALLÂH iyilikte bulunanları sever.

96- Size ve yolculara yiyecek olmak üzere, deniz av’ı ve onu yemek helâl kılındı. Kara av’ı ise, ihramlı olduğunuz müddetçe size haram edilmiştir. Huzûrunda toplanacağınız ALLÂH’dan korkun.

6/ el-En’âm -118- Eğer ALLÂH’ın âyetlerine îmân ediyorsanız, ALLÂH’ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin.

119- Çâresiz yemek zorunda kaldıklarınız dışında, size haram kıldıklarını ayrı ayrı bildirmişken, üzerlerine ALLÂH’ın adı anılmış olanlardan ne diye yemeyeceksiniz? Birçokları bildiklerinden değil, yalnızca arzularına uyarak halkı sapıklığa düşürüyorlar. Şüphesiz rabbin haddi aşanları en iyi bilendir.

145- De ki: “Bana vahyolunanda, (bu haram dediklerinizi) yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş, veya akıtılmış kan, yahud domuz eti -ki bu gerçekten pistir- yahud ALLÂH’dan başkası adına kesilmiş bir hayvan olursa, bunlar haramdır. Ama kim çâresiz kalırsa, (başkasının hakkına) tecâvüz etmemek ve zarûret sınırını aşmamak üzere (bunlardan yiyebilir)” Çünkü Rabbin çok bağışlayandır, merhamet edendir.

8/ el-Enfâl -69- Artık elde ettiğiniz ganîmetten helâl ve hoş olarak yiyin ve ALLÂH’a karşı gelmekten sakının. Muhakkak ki, ALLÂH bağışlayıcıdır ve merhamet edicidir.

16/ en-Nahl -114- Artık ALLÂH’ın size rızık olarak verdiği şeylerden helâl ve temiz olarak yiyin. ALLÂH’ın nimetine şükredin, eğer gerçekten O’na ibâdet edecekseniz.

23/ el-Mü’minûn -51- Ey Peygamberler! Temiz ve helâl olan şeylerden yiyin, güzel amel ve hareketlerde bulunun. Çünkü Ben sizin yaptıklarınızı bilirim.

HELÂLİ HARAM SAYMAK

5/ el-Mâide -87- Ey îmân edenler! ALLÂH’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri haram saymayın. Ve aşırı da gitmeyin. Çünkü ALLÂH aşırı gidenleri sevmez.

6/ el-En’âm -140- Bilgisizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve ALLÂH’ın kendilerine verdiği rızkı, ALLÂH’a iftira ederek haram kılanlar muhakkak ki, ziyâna uğradılar. Bunlar, doğru yoldan sapmışlardır, hidâyete erecek de değillerdir.

7/ el-A’râf -32- De ki: “ALLÂH’ın kulları için çıkardığı zînetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, bu dünya hayatında inananlar içindir, kıyamet gününde de yalnız onlara mahsûstur”. İşte böylece Biz âyetleri bilen bir topluluğa uzun uzun açıklıyoruz.

66/ et-Tahrîm -1- Ey Peygamber! Eşlerinin rızasını arayarak ALLÂH’ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? ALLÂH çok bağışlayan çok esirgeyendir.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu