H

HIRSIZLIK

Açıklama: Sirkat: sözlükte hırsızlık demek olup terim olarak: ‘Akil ve baliğ bir kişinin belirli miktarın üstünde olan bir malı veya parayı, konulup korunduğu yani saklandığı yerden, hiçbir hak ve şüphe sözkonusu olmaksızın, gizlice alıp zimmetine geçirmesidir.’ Çalındığında el kesme cezâsı uygulanmayan çok durum vardır: Meyve ve sebzelerin, otlakta otlayan hayvanların, henüz toplanmamış tahılların, eğlence aletlerinin, kamu mallarının vs… Bunlar cezâsız bırakılmaz, fakat el kesilmez. O halde hırsıza:

a- Aklî dengesi yerinde olup, erginlik çağında bulunması,

b- İmam Ebû Hanîfeye göre çalınan malın 10 dirhem (32 gram) gümüş değerinden az olmaması.

c- Malın saklandığı yerden çalınması şartı aranır. Cezâ sağ elin bilekten kesilmesi şeklinde uygulanır.SUAT YILDIRIM

5/ el-Mâide -38- Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve ALLÂH tarafından insanlara ibret verici bir ceza olmak üzere ellerini kesiniz. ALLÂH Azîz ve Hakîm’dir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu