H

HIYÂNET

HIYÂNET

3/ Âl-i İmrân -161- Hiçbir Peygambere emanete hıyânet yaraşmaz. Kim emanete hıyânet ederse (devlet malına) kıyamet günü hâinlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra da herkese kazandığının karşılığı tastamam ödenir, onlar haksızlığa da uğramazlar.

5/ el-Mâide -13- Sözlerini bozdukları için onları lânetledik ve kalblerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç, dâima onlardan hâinlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü ALLÂH güzel davrananları sever.

8/ el-Enfâl -58- Eğer bir kavmin, sözleşmeye aykırı bir hâinlik yapmasından korkarsan, savaştan önce aynı şekilde andlaşmayı bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü ALLÂH hâinleri sevmez.

71- Eğer sana hıyânet etmek isterlerse iyi bilsinler ki, bundan önce ALLÂH’a hâinlik ettiklerinden dolayı ALLÂH onların ezilmelerine imkân verdi. ALLÂH her şeyi hakkıyla bilen hüküm ve hikmet sahibidir.

12/ Yûsuf -52- (Yûsuf dedi ki): İşte bu şunun içindir: Bilsin ki, ben ona arkasından hâinlik etmedim. Gerçekten ALLÂH hâinlerin hîlesini başarıya ulaştırmaz.

66/ et-Tahrîm -10- ALLÂH, inkâr edenlere, Nûh’un karısı ile Lût’un karısını misâl verdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki sâlih kulun (nikâhı) altında idiler, onlara hıyânet ettiler. (Kocaları,) ALLÂH’dan hiçbir şeyi onlardan savamadı. (Onlara): “Haydi girenlerle birlikte siz de ateşe girin!” denildi.

*HÂİN BAKIŞLAR

40/ el-Mü’min -19- ALLÂH, gözlerin hâin bakışını da bilir, gönüllerin gizlediğini de.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu