H

HİZBULLÂH & HİZBÜŞŞEYTAN

-Hizb (a.i.); kısım. bölük. tarafdar.

-Bir zâtın reyine tâbi olup kendisiyle beraber bulunan ashabı. (Elmalılı Tefsiri)

5/ el-Mâide -56- Ve her kim ALLÂH ve Resûlüne îmân edenlere yâr olursa şübhe yok ki ALLÂH hizbidir ancak galib olacaklar.

58/ el-Mücâdele -22- ALLÂH’a ve âhiret gününe îmân eden hiçbir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahud kendi soy-sopları olsalar bile, ALLÂH’a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin. İşte ALLÂH onların kalblerine îmânı yazmış ve onları kendi katından bir rûh ile desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedî kalacakları cennetlere sokacaktır. ALLÂH onlardan râzı olmuş, onlar da ALLÂH’dan râzı olmuşlardır. İşte onlar, ALLÂH’ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, ALLÂH’ın tarafında olanlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir.

-Allâh’ı unutmazlar. Âhiret yolunu görür, sevileceği sevilmeyeceği tanırlar, Allâh ve Resûlüne itaat ederler, Âllâh yolunda her fedâkârlığı yaparlar. Allâh onlardan hoşnut, onlar da Allâh’dan hoşnut, hem merdıyye hem radıye olarak Allâh’ın rıdvânına ermişlerdir. İşte bu evsâfı duyduğun mü’minler Allâh’ın hizbidirler. Allâh askeri ve Allâh dininin yardımcıları. Allâh yolunda mücâhede eden mücâhidler. Dünya ve âhiret hayır ve murâda erenler ancak onlardır. (Elmalılı Tefsiri)

*HİZBÜŞŞEYTAN (ŞEYTANIN TARAFTARLARI)

58/ el-Mücâdele -19- Şeytan onları istilâ etmiştir de kendilerine ALLÂH’ı anmayı unutturmuştur. Onlar şeytanın hizbi (şeytan taraftarıdırlar). Uyanık olun ki şeytanın hizbi hep hüsrâna düşenlerdir.

-Şeytanın istilâsı altında kalıp da Allâh düşüncesini unutanlar hep (hizbüşşeytan) şeytan hizbi, şeytan taraftarı, şeytan partisidir. Uyanık olun ki şeytan hizbi muhakkak hep hüsrâna düşenlerdir. Çünkü ebedî nimeti zâyi’ edip kendilerini azaba ma’rûz kılarak nefislerine ziyân etmişlerdir. Allâh kuvveti ile Resûllerini Mansûr eder, murâdlarına karşı asla mağlûb etmez. (Elmalılı Tefsiri)

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu