H

HUDUDULLAH(ALLÂH’IN SINIRLARI)

*Hudûd (arapça.isim.Hadd’in cem’i); 1-Sınırlar, hudûdlar. 2-Uçlar. Bucaklar. 3-Şerîatın cezâ hükümlerinin tatbîki.
4/ EN-NİSÂ -13- İşte bütün bu hükümler, hudûdullah( ALLÂH’ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlar)dır. Kim ALLÂH’a ve Peygamberine itâat ederse ALLÂH onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.
14- Kim de ALLÂH’a ve Peygamberine isyân eder ve ALLÂH’ın koyduğu sınırları aşarsa ALLÂH onu da ebedî kalacağı cehennem ateşine koyar. Onun için alçaltıcı bir azâb vardır.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu