H

HÜKÜM, ANCAK VE ANCAK ALLÂH’INDIR

Yazar: Kuran-i Kerim, 18-11-2008
12/ YÛSUF -39- “Ey benim zindân arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok ilâhlar mı daha hayırlı, yoksa herşeye hâkim ve gâlib olan bir tek ALLÂH mı?”
40- “Sizin ALLÂH’ı bırakıp da o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu birtakım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız için ALLÂH hiçbir delîl indirmiş değildir. Hüküm ancak ALLÂH’a âittir: O, size, kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte dosdoğru dîn budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.”
67- Ve dedi ki: “Ey yavrularım! (şehre) hepiniz bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam, ALLÂH’ın takdîrini sizden engelleyemem. Hüküm yalnızca ALLÂH’ındır. Onun için bütün tevekkül edenler O’na tevekkül etmelidirler.”
13/ EL-RA’D -41- Görmüyorlar mı ki, Biz yeri etrâfından eksiltip duruyoruz. ALLÂH öyle hükmeder ki, O’nun hükmünü engelleyecek kimse yoktur. O çok hızlı hesap görür.
28/ EL-KASAS -70- İşte O, ALLÂH’dır. O’ndan başka ilâh yoktur. Önünde de, sonunda da hamd O’nundur, hüküm O’nundur. Ve ancak O’na döndürüleceksiniz.
88- ALLÂH ile birlikte başka bir ilâha tapıp yalvarma! O’ndan başka ilâh yoktur. O’nun zâtından başka her şey helâk olacaktır. Hüküm O’nundur ve siz ancak O’na döndürüleceksiniz.
33/ EL-AHZÂB -36- ALLÂH ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercîh kullanma hakları yoktur. Kim ALLÂH’a ve Resûlüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.
40/ EL-MÜ’MİN -11- Kâfirler diyecekler ki: “Ey Rabbimiz! Sen bizi iki defâ öldürdün, iki defâ dirilttin. Şimdi günâhlarımızı anladık. Fakat çıkmaya bir yol var mı?”
12- (Onlara şöyle cevâb verilir): “Bu azâb size şu sebeptendir: Siz tek ALLÂH’a da’vet edildiğiniz zaman inkâr ettiniz. Ama O’na ortak koşulunca inandınız. Artık hüküm, o yüce ve büyük ALLÂH’ındır.”
42/ EŞ-ŞÛRÂ -10- Hakkında ihtilâfa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü ALLÂH’a âittir. İşte benim Rabbim olan ALLÂH budur. Ben yalnız O’na güvendim ve yalnız O’na yöneliyorum.

ALLÂH’IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEK

4/ EN-NİSÂ -105- Biz sana Kitâb (Kur’ân)ı hakk olarak inzâl ettik ki, insanlar arasında ALLÂH’ın sana gösterdiği şekilde hüküm veresin. Sakın hâinlerin savunucusu olma!
5/ EL-MÂİDE -44- İçinde hidâyet ve nûr bulunan Tevrât’ı, elbette biz inzâl ettik. Müslüman olan Peygamberler, yahûdîler hakkında hükmederler, kendilerini Rabbine adamış zâhidler, âlimler de, ALLÂH’ın kitâbını korumakla görevlendirildikler inden (onunla hüküm verirler) ve onun ALLÂH’ın kitâbı olduğuna şâhidlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, Ben’den korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim ALLÂH’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin tâ kendileridir.
45- Biz Tevrât’ta onlara, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas (ödeşme) yazdık. Bununla berâber kim kısas hakkını bağışlarsa, bu kendi günâhlarına keffaret olur. Ve kim ALLÂH’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar zâlimlerin tâ kendileridir.
47- İncîl ehli de ALLÂH’ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim, ALLÂH’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar fâsıkların tâ kendileridir.
48- Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdîk eden ve onları kollayıp koruyan Kitâb (Kur’ân)ı hakk ile inzâl ettik. Onların aralarında ALLÂH’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen hakk’tan sapma. Biz, herbiriniz için bir şerîat ve yol belirledik. Eğer ALLÂH dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü ALLÂH’adır. O, ihtilâfa düştüğünüz şeyleri size haber verir.
49- Aralarında ALLÂH’ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. ALLÂH’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer ALLÂH’ın hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki ALLÂH, bir kısım günâhları sebebiyle onları musîbete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır.
50- Yoksa câhiliyye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için ALLÂH’dan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu