J

JEOLOJİ

13/ EL-RA’D -4- Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir tek su ile sulanır. Hâlbûki meyvelerinde birini öbürüne üstün kılıyoruz. Aklı eren bir kavim için bunda muhakkak ibretler vardır.
15/ EL-HİCR -19- Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sâbit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik.
16/ EN-NAHL -15- ALLÂH, yeryüzü sizi sarsmasın diye oraya sâbit dağlar yerleştirdi. Yolunuzu bulmanız için de nehirler ve yollar yarattı.
21/ EL-ENBİYÂ -30- O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir hâlde iken Biz onları ayırdık. Hayâtı olan her şeyi su’dan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı?
31- Yeryüzünde, insanlar sarsılmasın diye sâbit dağlar yarattık, rahat gidebilsinler diye dağların aralarında geniş yollar var ettik.
27/ EN-NEML -61- (Onlar mı hayırlı) yoksa, yeryüzünü oturmaya elverişli kılan, aralarında nehirler akıtan, onun için sâbit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? ALLÂH’ın yanında başka bir ilâh mı var? Hayır onların çoğu (hakikatları) bilmiyorlar.
88- Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan ALLÂH’ın san’atıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamâmıyla haberdârdır.
31/ LOKMÂN -10- ALLÂH gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sâbit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik.
34/ SEBE’-2- Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa (ALLÂH) hepsini bilir. O çok merhamet edicidir. Çok bağışlayıcıdır.
41/ FUSSİLET -10- O, dört gün içinde (dört evrede), yeryüzünde yükselen sâbit dağlar yarattı, orada bolluk ve bereket meydâna getirdi ve orada rızık arayanların ihtiyaçlarına uygun olarak rızıklar takdîr etti.
50/ KÂF -7- Yeri de nasıl uzatmış, üzerine sâbit dağlar oturtmuşuz. Orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik.
77/ EL-MÜRSELÂT -27- Orada yüksek yüksek dağlar oturtup da size bir tatlı su sunmadık mı?
78/ EN-NEBE’ -7- Dağları da birer kazık kılmadık mı?
99/ EZ-ZİLZÂL -1- Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı,
2- Yer, içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı.

Başa dön tuşu