T

TERTÎL

TERTÎL
*Tertîl; Bir şey düzgün, düzenli, güzel ve muntazam olmak anlamındaki “retel” kökünden türeyen tertîl kelimesi sözlükte; sözü güzel, düzgün, yerinde ve i’tinâ’lı söylemek, bir şeyi düzenlemek, sıralamak demektir. Istılahta, Kur’ân’ı yavaş yavaş, anlamını düşünerek, harflerin mahreçlerine ve tecvîd kurallarına dikkat ederek, anlama göre sesini yükseltip alçaltarak ve itina ile okumak anlamına gelir. Bu kelime Kur’ân’da iki âyette geçmiştir. Yüce Allâh, Furkân sûresinin 32. âyetinde, Kur’ân-ı ağır ağır okuduğunu (parça parça indirdiğini) bildirmiş ve Müzzemmil sûresinin 4. âyetinde ise Peygamberimize, dolayısıyla her mü’mine, “…Kur’ân’ı tertîl ile oku” buyurmuştur. (Diyânet)

-Böyle teenî ile tilâvet, fehim ve tefekküre daha elverişlidir.

25/ el-Furkân -32- İnkâr edenler, “Kur’ân ona bir defada toptan indirilseydi ya!”dediler. Biz Kur’ân’la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu tertîl (ağır ağır)ile okuduk.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu