T

TEŞRİD

*Teşrid; dağıtmak, ıstırap ile olan tefrik ve tenkil demektir ki burada muharip bir kuvvet hakkında geride kalan kuvvetlerle aralarını ayıracak olan muamelede bulunmaktan ibârettir. (Ö.N.Bilmen)

8/ el-Enfâl -57- Şimdi her ne zaman muharebede onları kat’i sûrette yakalarsan onlar ile arkalarındaki kimseleri ansızın korkut. Umulur ki ibret alırlar.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu